Algemene Voorwaarden Vaaren 2022

A. Informatie groepstrainingen

A.1 Watersessions

Zwemmen, peddelen, coretraining, surfen en bodysurfen voor iedereen die lekker fit wil worden of blijven.

Locatie: in de zomermaanden vanaf The Shore (Scheveningen) en Puntje. In de wintermaanden vanaf de parkeerplaats Noord of Zuid 

Groepsgrootte: maximaal 12 personen

Tijdstip: zie site

A.2 Surfit 

Doelgericht werken aan de fysieke -en technische aspecten van het golfsurfen. 

In de zomermaanden wordt er getraind in de Noordzee en in de wintermaanden binnen bij Gezond aan Zee en op de boulevard van Scheveningen.

Locatie:  in de zomermaanden vanaf The Shore (Scheveningen) en Puntje.  In de wintermaanden vanaf Fysio en Zo.

Groepsgrootte: 8 personen bij golven, 12 personen bij geen golven (dan komt er minimaal 24 uur van te voren vier extra plekken bij)

Tijdstip: zie site

A.3 Waterpeople

Open water training in de Noordzee voor watermannen -en vrouwen, triatleten en gevorderde surfers en zwemmers. Dit is onze high performance training gericht op lange afstand peddelen, lange afstand zwemmen en bodysurfen

Locatie: The Shore (Scheveningen) 

Groepsgrootte: maximaal 8 personen

Tijdstip: zie site

Eigen vaardigheid: zwemdiploma, comfortabel in zee, deelnemer kan minimaal 1 km zwemmen en 2 km peddelen achter elkaar in de zee.

Materiaal: eigen wetsuit en zwembril (een wetsuit is te huur bij The Shore voor 5 euro)

B. Kosten

B.1 Losse Training

De kosten voor een losse training zijn EUR 15,- incl. BTW. Betaling gaat via ons online boekingssysteem.

B.3 Trainingskaart Vaaren

Er zijn drie verschillende kaarten beschikbaar: 

5 trainingen voor EUR 65,-, 

10 trainingen voor EUR 110,-

20 trainingen voor EUR 200,- 

Een boeking is 1 jaar geldig. Wil je na verloop van boeking alsnog verlengen dan kun je voor 25 euro administratiekosten dit aanvragen. Dit kan alleen drie maanden na de verloopdatum. 

Een boeking is via ons online boekingssysteem te betalen (IDEAL). 

B.4 Aanmelding

Aanmelding voor de training gaat via het online boekingssysteem met een persoonlijke login. Via deze online omgeving kun je zien hoeveel credit je hebt, welke trainingen je hebt geboekt en welke trainingen beschikbaar zijn om te boeken.

Je kunt je tot 4 uur voor de training aanmelden via het online systeem.  LET EROP!!!

Vaaren hanteert het principe wie het eerst komt, wie het eerst maalt. 

Je krijgt ter bevestiging op de trainingsdag een email van je aanmelding. 

B.5 Betaling

Betaling voor een boeking dient vooraf overgemaakt te worden en dit 

kan online via ons boekingssysteem (IDEAL) .

C. Training verzetten

Bij annulering van de training dien je dit minimaal 24 uur van te voren te verzetten via online boekingssysteem. Als de deelnemer dit later meldt, zijn de kosten voor eigen rekening.

D. Cancel 

Bij te hoge golven, harde wind (7 bft of meer) kans op onweer of andere (weers)omstandigheden, kan de training gecanceld worden door Vaaren. Per sms ontvang je op de trainingsdag een bericht hierover. Uiteraard zal de credit teruggestort worden.

E. Materiaal

Bij de training zit een surfboard (sofftop) inbegrepen. Het trainen op eigen materiaal  (hardtop) is niet toegestaan vanwege het verhoogde risico op letsel en schade. 

Het is verplicht een wetsuit te dragen tijdens de training. Een wetsuit is via The Shore te huur voor 5 euro per uur. 

Het is mogelijk om direct na de training de softtop te huren via The Shore. De kosten hiervoor zijn 5 euro per uur. Graag voor de training The Shore hierover contacten. De betaling van wetsuit en/of board verhuur loopt via The Shore.

F. In achtneming van de risico’s 

Een opdrachtgever die de bevestiging van de overeenkomst heeft ondertekend (of aangevinkt, of telefonisch dan wel per e-mail heeft bevestigd) verklaart kennis te hebben genomen van de eventuele moeilijkheidsgraad, zwaarte en risico’s van de activiteiten waaraan wordt deelgenomen, alsmede alle relevante medische en/of conditionele bijzonderheden te hebben gemeld. En iedere aangemelde deelnemer dient wat betreft de gezondheid en conditie in staat te zijn aan de activiteiten deel te nemen zonder daarbij zichzelf of anderen in gevaar te brengen.

G. Begeleiding

De deelnemers die een activiteit met Vaaren zijn overeengekomen, zijn verplicht gedurende het gehele programma de aanwijzingen van de leiding op te volgen wanneer deze aanwijzingen noodzakelijk zijn om een goede en veilige voortgang van de activiteit te kunnen waarborgen.

H. Aansprakelijkheid GAZO

1. Deelname aan arrangementen en/of activiteiten geschiedt voor risico van opdrachtgever en/of deelnemer. Behoudens ingeval van opzet of grove schuld van Vaaren is de organisator niet aansprakelijk voor enige vorm van schade.

2. Vaaren is in ieder geval niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van:

A. omstandigheden die zijn toe te rekenen aan de deelnemer en/of opdrachtgever, zoals het niet hebben van een een ontoereikende gezondheid of conditie, een ontoereikende persoonlijke uitrusting, on- juist handelen of niet-handelen, overschatting van de eigen vermogens of het negeren van instructies;

B. het zich, bewust of onbewust, (laten) indelen van een deelnemer in een verkeerde categorie en/of indien de deelnemer zich niet aan één of meerdere veiligheidsvoorschriften houdt en/of zijn of haar conditie, niet voldoende was om de desbetreffende activiteit te beoefenen.

C. handelingen en invloeden van niet direct bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden; omstandigheden die niet te wijten zijn aan de schuld van de Vaaren en die krachtens de Nederlandse wet of de in het maatschappelijk verkeer geldende normen niet in redelijkheid aan Vaaren kunnen worden toegerekend.

3. De opdrachtgever en/of deelnemer wordt geacht een passende ongevallen-, reis- en annuleringsverzekering af te sluiten. Vaaren aanvaardt in ieder geval nimmer aansprakelijkheid voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat, of op grond van de hieraan voorafgaande zin wordt geacht te bestaan, uit hoofde van een reis-, ongevallen en/of annuleringsverzekering.

4. De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en/of beperkingen van de aansprakelijkheid gelden ook ten behoeve van werknemers en andere vertegenwoordigers van Vaaren, het boekingskantoor en betrokken dienstverleners, alsmede hun personeel, tenzij de wet dit uitsluit.

Contactgegevens:

Aanspreekpunt: Ruurd Mosterd

Adres: Rijnweg 217 2681 SH Moster

Email: info@vaaren.nl

www.vaaren.nl